خانه
فخرسادات صانعی کاشانی
 
مربیان باشگاه گل اندام
فعالیتهای باشگاه گل اندام
یوگا چیست
 
یوگا و اضطراب
یوگا و درمان اعتیاد
یوگا ودرمان میگرن
یوگا با TRX
پانيك اتك
دوره تحليل رفتار متقابل
سبک های یوگا
آساناها
اخبار
95 برنامه هاي سال
دوره ها و کارگاه ها
گالري
بحث افلاک و نجوم
 
یاما و نیا ما را با آسانا می آموزیم
ما آرامش را تمرین می کنیم تا بدانیم چگونه حرکت کنیم ما لطافت را یاد می گیریم تا بتوانیم قدرتمند باشیم یوگا آگاهی را قوی ، احساسات را تنظیم ، و اراده را قوی می کند. ما تک تک اجزای بدنمان را می شناسیم تا بتوانیم کل وجودمان را درک کنیم
   
   
 

 Copy Right By Saminiran.com  @2008